Dziennik Ustaw Nr 141 z 27.07.2005 r.

poz. 1184

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 13.08.2005 r.