Dziennik Ustaw Nr 141 z 21.06.2004 r.

poz. 1493

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach.

Data wejścia w życie: 06.07.2004 r.