Dziennik Ustaw Nr 140 z 06.08.2010 r.

poz. 946

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

Data wejścia w życie: 06.09.2010 r.