Dziennik Ustaw Nr 14 z 31.01.2003 r.

Poz: 144
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Data wejścia w życie: 15.02.2003 r.