Dziennik Ustaw Nr 14 z 01.02.2010 r.

poz. 72

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Data wejścia w życie: 16.02.2010 r.