Dziennik Ustaw Nr 14 z 01.02.2010 r.

poz. 75

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Data wejścia w życie: 16.02.2010 r.