Dziennik Ustaw Nr 139 z 27.07.2005 r.

poz. 1168

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Data wejścia w życie: 11.08.2005 r.