Dziennik Ustaw Nr 137 z 31.07.2007 r.

poz. 968

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Status aktu prawnego: obowiązujący