Dziennik Ustaw Nr 133 z 21.08.2002 r.

Poz: 1122
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Data wejścia w życie: 21.09.2002 r.