Dziennik Ustaw Nr 129 z 12.11.2001 r.

Poz: 1444
USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Data wejścia w życie: 01.01.2002 r.