Dziennik Ustaw Nr 120 z 29.07.2002 r.

Poz: 1021
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Data wejścia w życie: 29.07.2002 r.