Dziennik Ustaw Nr 118 z 02.07.2010 r.

poz. 802

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Data wejścia w życie: 17.07.2010 r.