Dziennik Ustaw Nr 116 z 29.06.2005 r.

poz. 973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Data wejścia w życie: 01.07.2005 r.