Dziennik Ustaw Nr 110 z 31.05.2011 r.

poz. 641

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Data wejścia w życie:

Więcej na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111100641