Dziennik Ustaw Nr 110 z 23.06.2010 r.

poz. 729

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 08.07.2010 r.