Dziennik Ustaw Nr 110 z 22.06.2005 r.

poz. 930

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji.

Data wejścia w życie: 07.07.2005 r.