Dziennik Ustaw Nr 110 z 13.05.2004 r.

poz. 1169

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Data wejścia w życie: 21.05.2004 r.