Dziennik Ustaw Nr 108 z 26.06.2003 r.

poz. 1014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne.

Data wejścia w życie: 01.07.2003 r.