Dziennik Ustaw Nr 106 z 29.09.2001 r.

Poz: 1166
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Data wejścia w życie: 14.10.2001 r.