Dziennik Ustaw Nr 104 z 23.05.2011 r.

poz. 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Data wejścia w życie: 24.11.2011 r.