Dziennik Ustaw Nr 104 z 23.05.2011 r.

poz. 607

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 24.11.2011 r.