Dziennik Ustaw Nr 103 z 13.06.2005 r.

poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

Data wejścia w życie: 13.06.2005 r.