Dziennik Ustaw Nr 103 z 01.05.2004 r.

poz. 1085

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 01.05.2004 r.