Dziennik Ustaw Nr 102 z 18.05.2011 r.

poz. 585

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 02.06.2011 r.

Uwagi:
art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 maja 2011 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.; art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.