Dziennik Ustaw Nr 0 z 28.03.2013 r.

poz. 408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Data wejścia w życie: 22.06.2013 r.