Dziennik Ustaw Nr 0 z 28.03.2013 r.

poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

Data wejścia w życie: 22.06.2013 r.