Dziennik Ustaw Nr 0 z 26.03.2013 r.

poz. 396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Data wejścia w życie: 22.06.2013 r.