Dziennik Ustaw Nr 0 z 20.02.2012 r.

poz. 192

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Data wejścia w życie: 21.02.2012 r.