Dziennik Ustaw Nr 0 z 20.02.2012 r.

poz. 447

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

Data wejścia w życie: 26.04.2012 r.