Dziennik Ustaw Nr 0 z 18.10.2012 r.

poz. 1137

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Data wejścia w życie: 2012 r.