Dziennik Ustaw Nr 0 z 12.03.2013 r.

poz. 337

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Data wejścia w życie: 22.06.2013 r.