Dziennik Ustaw Nr 0 z 07.09.2012 r.

poz. 997

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Data wejścia w życie: 2012 r.