Dziennik Ustaw Nr 0 z 01.06.2012 r.

poz. 623

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych.

Data wejścia w życie: 09.06.2012 r.