Dziennik Ustaw z dnia 5 marca 2015 r.

poz. 305

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Status aktu prawnego: obowiązujący