Dziennik Ustaw z dnia 31 sierpnia 2016 r.

poz. 1377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu ? Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.