Dziennik Ustaw z 31.07.2015 r.

poz. 1077

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 15.08.2015 r.