Dziennik Ustaw z 31.07.2015 r.

poz. 1076

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 15.08.2015 r.