Dziennik Ustaw z dnia 31.03.2017 r.

poz. 695

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.