Dziennik Ustaw z 31.03.2016 r.

poz. 433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2017 r.