Dziennik Ustaw z 31.03.2016 r.

poz. 430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2017 r.