Dziennik Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r.

poz. 2285

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.