Dziennik Ustaw z 30.03.2016 r.

poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2017 r.