Dziennik Ustaw z 29.12.2015 r.

poz. 2246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2016 r.