Dziennik Ustaw z 28.11.2014 r.

poz.1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Data wejścia w życie: 01.12.2014

obowiązujący