Dziennik Ustaw z 28.03.2014 r.

poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Data wejścia w życie: 01.04.2014 r.