Dziennik Ustaw z dnia 27.06.2017 r.

poz. 1260

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Prawo o ruchu drogowym.