Dziennik Ustaw z 26.11.2015 r.

poz. 1966

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2016 r.