Dziennik Ustaw z dnia 26.06.2017 r.

poz. 1240

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.