Dziennik Ustaw z 25.09.2015 r.

poz. 1475

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

Status aktu prawnego: obowiązujący