Dziennik Ustaw z 25.06.2015 r.

poz. 882

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Status aktu prawnego: obowiązujący